ค้นหาพบทั้งหมด 200 ท่ามือ
Creative Commons License
พจนานุกรมภาษามือไทย by กสทช. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand License.